İmza Kaligrafi, kaligrafi sanatında bir numara

KALİGRAFİ TARİHİ

Kaligrafi tarihi hakkında bilinmesi gerekenler

Kaligrafi Tarihi

Kaligrafi yüzyıllardır görsel sanatların önemli bir parçası olmuştur.
Dünyada her milletin kendine özgü kaligrafi tarzı vardır ve bu çeşitlilik elbetteki farklı din, dil ve kültür farkından kaynaklanmaktadır. Dünya en çok bilinen ve ilgi gören kaligrafi türleri; Çin kaligrafisi, İbrani kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Kore kaligrafisi, Yunan kaligrafisi, Arap kaligrafisidir.

Çin başta olmak üzere Doğu Asya, Batı toplumlarına ait tarihleri çok eskiye dayanan birçok kaligrafi yazı örneği bulunur. “Hat Sanatı” kaligrafi anlamını tam olarak karşılamıyor olsa da İslam uygarlıklarında bu ismi alır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar gelen Hat Sanatına ait çarpıcı örnekler vardır. Ülkemizde Hat Sanatı olarak bilinen Arap kaligrafisi Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da ilgi ve beğeni ile takip edilmektedir. Günümüzde en aktif kaligrafi ise batı kaligrafisidir.
Batı kaligrafisi latin harfleri ile yapılır.

Kaligrafi sanatı, yurt dışında bilhassa Amerika, İngiltere ve Avustralya’da büyük ilgi görmektedir.
Bu ülkelerde kaligrafi sanatına gereken önem verilmiş ve kaligrafi için alt yapı oluşturulmuştur.Amerika’da çoğu üniversitenin grafik tasarım bölümlerinde kaligrafi dersleri okutulmaktadır. Ayrıca, her eyalette birçok özel kaligrafi okulları bulunmaktadır. Yurt dışında kaligrafi sanatı en az resim sanatı kadar ilgi görmektedir.

7’den 77’ye kaligrafi çok insanın hobileri arasında yer alır.Kaligrafinin çok fazla ilgi görmesinden kaynaklanan kaligrafi ticaret alanı da doğmuştur. Dünyada bu sanatı meslek edinmiş binlerce kaligraf bulunmaktadır. Örneğin davetiye, kartvizit, kartpostal, logo vb. tasarımlar kaligraflar tarafından yapılmaktadır. Bu sanat oldukça geniş kaligrafi istihdam alanı oluşturmuştur

Hüsn-i Hat ve Kaligrafi

Ülkemizde genellikle “hat sanatı” ve “kaligrafi” aynı çerçevede anılıyor gibi görünse de aslında farklı konulardır. Temelde her ikisini de güzel yazı yazma sanatıdır. Fakat Hat Sanatı deyince akla ilk gelen şey; arapça harflerle yazılan dini içerikli yazılardır.

Hat sanatı ile uğraşan kişiye "“Hattat” ünvanı verilmektedir. Osmanlı kültüründe dini motiflerin ön planda olması sebebiyle Allah ve Peygamber sevgisini göstermek amacıyla “Hattatlar” bu sanatı kullanarak günümüze kadar ulaşan pek çok eser bırakmışlardır.

Hat sanatı, kaligrafiye göre çok daha fazla emek ve uğraş isteyen bir sanat dalıdır. Usta-Çırak ilişkisi ile bir sonraki nesillere aktarılan hat sanatı bugün için çok fazla yaygın olmamakla beraber günümüzde bu sanatı devam ettirmeye çalışan az sayıda ustalar bulunmaktadır.