İmza Kaligrafi, kaligrafi sanatında bir numara

KALİGRAFİ SANATI

Kaligrafi sanatı hakkında bilinmesi gereken herşey.

Kaligrafi (Güzel Yazı Sanatı) Yunanca güzel anlamına gelen “kollos” ve yazı anlamına gelen “graphia” kelimelerinden türemiş temel olarak latin alfabesinin gelenekten gelen çizgi ve istif anlayışından ve batı kaligrafisinden ilham alınarak yazılmasıdır.

Kaligrafi, insanoğlunun yüzyıllardır birbirleri ile iletişimindeki görsel sanatların önemli bir parçası olmayı her zaman başarmıştır.
Her milletin kendine özgü bir kaligrafi tarzı olması din,dil ve kültür farkından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda ruhun zamana ve mekana göre hal alışıdır.

Dünyada en çok ilgi gören ve aktif olan kaligrafiler ; – Çin kaligrafisi – İbrani kaligrafisi – Hint kaligrafisi – Japon kaligrafisi – Yunan kaligrafisi – Arap kaligrafisi – Batı kaligrafisi (Western Calligraphy) Ve ülkemizde en yaygın ve aktif olan hat sanatı ve Türk Kaligrafisidir.

Latin alfabesi ile yapılan çalışmaları batı kaligrafisinden ayıran en önemli fark; her ne kadar harfler aynı olsa da bize ait olan ruhtur. Türk kaligrafisinin hat sanatından etkilenişi göz ardı edilemeyecek kadar aşikardır.

Dünyaca ünlü Çinli kaligraf Wang Hsi-chih’in söylediği gibi yazı yazmak bir ifade yöntemidir.

Kaligrafi sanatında kullanılan dekoratif simgeler, ruhu yüceltmeyi ve duyguları en iyi şekilde aktarabilmeyi sağlar.

  • ÖRNEK DAVETİYE ÇALIŞMALARIMIZ