İmza Kaligrafi, kaligrafi sanatında bir numara

KALİGRAF

Kaligraf ve Kaligrafi hakkında bilinmesi gerekenler

Kaligrafi

Kelime olarak kökeni Yunanca “Kallos” (güzel) ve “Graphos” / “Graphia” (yazı) kelimelerinin birleşmesi ile türemiştir Sözcük olarak kaligrafi, her milletin kendi alfabesini kullanarak belli bir disiplin içinde ve her sanatçının kendi yorumuyla yaptığı güzel ve estetik yazı sanatıdır.
Kaligrafi de amaç değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe büründürmektir.

Genellikle dik ve yatay çizgilerden oluşan latin harflerini simetrik bir şekilde kağıda dökmek kaligrafinin en temel unsurlarından birisidir.
Bu sanatı her kesimden insan zaman ve az bir kaynak ayırarak rahatlıkla öğrenebilir.
Bizlerin bu sanatı sevmesi ve yaklaşması belki de bizim kültürümüze ait ve geçmişimizden gelen ‘Hat Sanatı’na olan hayranlığımızdan kaynaklanmaktadır. Yapmış olduğumuz yazı çalışmalarının estetik görünmesinde mutlak hat sanatının etkisi olmuştur.

Kaligraf

Kaligrafi sanatını uygulayan kişilere “ kaligraf ” denir.

Kaligrafi sanatını icra edecek kişide öncelikle biraz da olsa güzel yazı yazma yeteneğinin olması ve kullandığı kaleme hakim olması gerekmektedir.
Bu sanat uygulanırken elbette uyulması gereken kurallar vardır. ” kaligraf ” birçok insandan yeteneği durumuyla ayrılmaktadır.

Nasıl bir ressamda bir heykeltraşta yetenek varsa kaligrafi sanatını uygulayan kişide de kalemi ile yazdığı yazıda bir yetenek unsuru vardır.
Her güzel yazı yazan kişi de bu sanatı uygulayamaz. Çünkü kurallarını bilmesi gerekli ve elinin özel olan kalemlere alışması gerekmektedir. Kalemi kontrol edebilmek ve kağıt üzerinde hakimiyeti kavramak uzun zaman alır.
Bunun için de bu sanata emeklerini senelerle vermesi gerekmektedir. Öğrenmesi kolay olmakla beraber iyi bir kaligrafi ustası olmak da uzun zaman alabilir.

Kaligraf Ekibimiz