İmza Kaligrafi
İmza kaligrafi, günümüz el sanatlarını yakından takip edip ve bu sanatlarla ilgili en güncel sanat eserlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda siz değerli müşterilerine sunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.
Profosyonel Hizmet
Profesyonel olarak kaligrafik özel çalışmalar, davetiye yazımı, sertifika yazımı, masa kartı yazımı, katılım belgesi yazımı, kişiye ve gruplara yönelik kaligrafi eğitimi, talep ettiğiniz farklı materyaller üzerine size ve firmanıza özel sanatsal çalışmalar hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile sunulmaktadır. Her geçen gün ekibine profesyonel kaligraflar yetiştiren merkezimiz KADIKÖYDE HİZMET VERMEKTEDİR.

 • İmza Kaligrafi
  Çağdaş ve geleneksel çizgilerle birleşmiş kaligrafi sanatı ile ilgili en güncel sanat eserlerini,siz değerli müşterilerine sunmaktayız.İmza Kaligrafi ,uzman satış kadrosu,kaligrafları ile seri,titiz ve özgün bir çalışma ekibidir.Güzel yazı sanatı ile ilgili tüm detayları arzu edilen zeminlere aktarmaktayız.Siz tercih edin biz imzamızı atalım.

  Ekibimiz

  Teammember Güray
  Güray
  İletişim - Satış

  Teammember Yasin
  Yasin
  Kaligraf

  Teammember Mehtap
  Mehtap
  Kaligraf

  Teammember Gözde
  Gözde
  İletişim Satış

  İmza Kaligrafi
  Kaligrafi sanatıyla ilgilenen, öğrenmek isteyen ve geliştirmek isteyenler için profesyonel bir kaligrafi merkezi hazırlamıştır. Eğitimlerimiz kişiye özel ve gruplara özel verilmektedir.
  Kaligrafi eğitimlerimiz üçer ayrı kurlardan oluşmaktadır. Eğitimlerimiz hafta içi ve hafta sonu verilmektedir. Her kurda farklı bir alfabe (yazı stili) eğitimi uygulamalı olarak verilmektedir. Öğretmekte olduğumuz yazı stilleri şunlardır;

  - Temel kaligrafi eğitimi (temel yazı)
  - İtalik yazı stili
  - Çeltik yazı sitili
  - Gotik yazı stili
  - Latin hat sanatı

  Eğitimlerimiz birebir ve uygulamalı olarak verilmektedir.
  Güzel yazı yazmak insanın kendisine ve diğer kişilere olan saygısını gösterir. Kaligrafi sanatının amacı da insanların daha estetik ve dekoratif yazabilmelerini ve istedikleri mesajı verebilmelerini sağlar.

  Kaligrafi Sanatını Öğrenmek Özel Yetenek Gerektirir mi?
  Kaligrafi Sanatını 7’den 77’ye herkes öğrenebilir. Bu yazıyı yazabilmeniz için çok büyük bir alana, çeşit çeşit teknik malzemelere ve özel koşullara ihtiyacınız yoktur. Neredeyse elektriğe bile ihtiyacınız yoktur. Küçük bir masada bir mum ışığında bile çalışabilirsiniz. Elinizde bir kalem ve bir kağıt varsa bu sanatı yapmaya hazırsınız demektir.

  Kaligrafi için özel bir yeteneğe ihtiyacınız yoktur. İyi bir eğitimle herkes dekoratif yazı yazmayı öğrenebilir. Sabır, itina ve dikkat bu sanatın temel ilkeleridir. Güzel yazı yazmayı öğrenme isteği ve azim, öğrenmek için gereken ilk adımdır. Bu özelliklere sahipseniz, iyi bir kaligrafi öğretmeni eşliğinde kısa bir sürede güzel yazı sanatını öğrenebilirsiniz.

  Her sanat dalında olduğu gibi kaligrafide de bir sınır yoktur.

  Hayal dünyanız ne kadar geniş ise bu sanatta o kadar ilerleyebilirsiniz. Elinize kalemi aldığınızda çok farklı bir dünyaya adım atarsınız. Kendinizi hiç bilmediğiniz engin bir okyanusta hissedersiniz.Her gün yeni keşiflere merhaba dediğiniz bir okyanus…

  Kaligrafi eğitimi ayrıntıları ve ücretlendirme için lütfen irtibata geçiniz.


  Kaligrafi Eğitimi

  Kaligrafi Sanatı
  Kaligrafi (Güzel Yazı Sanatı) Yunanca güzel anlamına gelen “kollos” ve yazı anlamına gelen “graphia” kelimelerinden türemiş temel olarak latin alfabesinin gelenekten gelen çizgi ve istif anlayışından ve batı kaligrafisinden ilham alınarak yazılmasıdır. Kaligrafi, insanoğlunun yüzyıllardır birbirleri ile iletişimindeki görsel sanatların önemli bir parçası olmayı her zaman başarmıştır. Her milletin kendine özgü bir kaligrafi tarzı olması din,dil ve kültür farkından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda ruhun zamana ve mekana göre hal alışıdır. Dünyada en çok ilgi gören ve aktif olan kaligrafiler ; – Çin kaligrafisi – İbrani kaligrafisi – Hint kaligrafisi – Japon kaligrafisi – Yunan kaligrafisi – Arap kaligrafisi – Batı kaligrafisi (Western Calligraphy) Ve ülkemizde en yaygın ve aktif olan hat sanatı ve Türk Kaligrafisidir. Latin alfabesi ile yapılan çalışmaları batı kaligrafisinden ayıran en önemli fark; her ne kadar harfler aynı olsa da bize ait olan ruhtur. Türk kaligrafisinin hat sanatından etkilenişi göz ardı edilemeyecek kadar aşikardır. Dünyaca ünlü Çinli kaligraf Wang Hsi-chih’in söylediği gibi yazı yazmak bir ifade yöntemidir. Kaligrafi sanatında kullanılan dekoratif simgeler, ruhu yüceltmeyi ve duyguları en iyi şekilde aktarabilmeyi sağlar.
  Kaligrafi
  Kelime olarak kökeni Yunanca “Kallos” (güzel) ve “Graphos” / “Graphia” (yazı) kelimelerinin birleşmesi ile türemiştir Sözcük olarak kaligrafi, her milletin kendi alfabesini kullanarak belli bir disiplin içinde ve her sanatçının kendi yorumuyla yaptığı güzel ve estetik yazı sanatıdır. Kaligrafi de amaç değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe büründürmektir. Genellikle dik ve yatay çizgilerden oluşan latin harflerini simetrik bir şekilde kağıda dökmek kaligrafinin en temel unsurlarından birisidir. Bu sanatı her kesimden insan zaman ve az bir kaynak ayırarak rahatlıkla öğrenebilir. Bizlerin bu sanatı sevmesi ve yaklaşması belki de bizim kültürümüze ait ve geçmişimizden gelen ‘Hat Sanatı’na olan hayranlığımızdan kaynaklanmaktadır. Yapmış olduğumuz yazı çalışmalarının estetik görünmesinde mutlak hat sanatının etkisi olmuştur.
  Kaligraf
  Kaligrafi sanatını uygulayan kişilere “ kaligraf ” denir. Kaligrafi sanatını icra edecek kişide öncelikle biraz da olsa güzel yazı yazma yeteneğinin olması ve kullandığı kaleme hakim olması gerekmektedir. Bu sanat uygulanırken elbette uyulması gereken kurallar vardır. ” kaligraf ” birçok insandan yeteneği durumuyla ayrılmaktadır. Nasıl bir ressamda bir heykeltraşta yetenek varsa kaligrafi sanatını uygulayan kişide de kalemi ile yazdığı yazıda bir yetenek unsuru vardır. Her güzel yazı yazan kişi de bu sanatı uygulayamaz. Çünkü kurallarını bilmesi gerekli ve elinin özel olan kalemlere alışması gerekmektedir. Kalemi kontrol edebilmek ve kağıt üzerinde hakimiyeti kavramak uzun zaman alır. Bunun için de bu sanata emeklerini senelerle vermesi gerekmektedir. Öğrenmesi kolay olmakla beraber iyi bir kaligrafi ustası olmak da uzun zaman alabilir.
  KALİGRAFİ TARİHİ
  Kaligrafi yüzyıllardır görsel sanatların önemli bir parçası olmuştur. Dünyada her milletin kendine özgü kaligrafi tarzı vardır ve bu çeşitlilik elbetteki farklı din, dil ve kültür farkından kaynaklanmaktadır. Dünya en çok bilinen ve ilgi gören kaligrafi türleri; Çin kaligrafisi, İbrani kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Kore kaligrafisi, Yunan kaligrafisi, Arap kaligrafisidir. Çin başta olmak üzere Doğu Asya, Batı toplumlarına ait tarihleri çok eskiye dayanan birçok kaligrafi yazı örneği bulunur. “Hat Sanatı” kaligrafi anlamını tam olarak karşılamıyor olsa da İslam uygarlıklarında bu ismi alır. Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar gelen Hat Sanatına ait çarpıcı örnekler vardır. Ülkemizde Hat Sanatı olarak bilinen Arap kaligrafisi Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da ilgi ve beğeni ile takip edilmektedir. Günümüzde en aktif kaligrafi ise batı kaligrafisidir. Batı kaligrafisi latin harfleri ile yapılır. Kaligrafi sanatı, yurt dışında bilhassa Amerika, İngiltere ve Avustralya’da büyük ilgi görmektedir. Bu ülkelerde kaligrafi sanatına gereken önem verilmiş ve kaligrafi için alt yapı oluşturulmuştur.Amerika’da çoğu üniversitenin grafik tasarım bölümlerinde kaligrafi dersleri okutulmaktadır. Ayrıca, her eyalette birçok özel kaligrafi okulları bulunmaktadır. Yurt dışında kaligrafi sanatı en az resim sanatı kadar ilgi görmektedir. 7’den 77’ye kaligrafi çok insanın hobileri arasında yer alır.Kaligrafinin çok fazla ilgi görmesinden kaynaklanan kaligrafi ticaret alanı da doğmuştur. Dünyada bu sanatı meslek edinmiş binlerce kaligraf bulunmaktadır. Örneğin davetiye, kartvizit, kartpostal, logo vb. tasarımlar kaligraflar tarafından yapılmaktadır. Bu sanat oldukça geniş kaligrafi istihdam alanı oluşturmuştur
  Hüsn-i Hat ve Kaligrafi
  Ülkemizde genellikle “hat sanatı” ve “kaligrafi” aynı çerçevede anılıyor gibi görünse de aslında farklı konulardır. Temelde her ikisini de güzel yazı yazma sanatıdır. Fakat Hat Sanatı deyince akla ilk gelen şey; arapça harflerle yazılan dini içerikli yazılardır. Hat sanatı ile uğraşan kişiye ‘’Hattat’’ ünvanı verilmektedir. Osmanlı kültüründe dini motiflerin ön planda olması sebebiyle Allah ve Peygamber sevgisini göstermek amacıyla “Hattatlar” bu sanatı kullanarak günümüze kadar ulaşan pek çok eser bırakmışlardır. Hat sanatı, kaligrafiye göre çok daha fazla emek ve uğraş isteyen bir sanat dalıdır. Usta-Çırak ilişkisi ile bir sonraki nesillere aktarılan hat sanatı bugün için çok fazla yaygın olmamakla beraber günümüzde bu sanatı devam ettirmeye çalışan az sayıda ustalar bulunmaktadır.
  Eğitim ve Malzemeler
  Kaligrafi sanatını kavramada en önemli olan şey çok yazmaktır. Elbetteki çok yazmaktan kasıt, teknik şartlara ve kurallara uygun olarak daha güzeli elde etmek için yapılan çalışmalar olmalıdır. Kalem tutma ile başlayan ve stil oluşturma aşaması ile son bulan Kaligrafi Sanatı azim, istek ve sürekli yapılan pratiklerle çok kısa sürede gelişen, hiçbir zaman sonu olmayan sürekli değişen ve gelişen bir sanattır. Öğrenme aşamasında ve stil oluşturma kısmında kopyacılıktan ziyade her yazılan yazıda kişiye özgü süsleme ve estetiğin olması gerekir. Kaligrafi sanatını isteyen herkes azimli, istekli ve kararlı olmak şartı ile rahat bir şekilde öğrenebilir ve bir iyi bir öğretici konumuna gelebilir, bunun için uzman bir öğreticiye ve öğrenme sürecine ihtiyaç olduğu gibi kitapçılarda bulunan kaligrafi sanatına ait kitap veya cd’lerden de faydalanabiliriz.Bu Sanatı öğrenebilmek için birazda olsa kabiliyet sahibi olmak ve kabiliyetli olduğuna inanmak, öğrenme konusunda hırslı, kararlı olmak ve öğrenme sürecinde kaliteli ve bol malzeme kullanmak gerekir ki, yazının güzelliğinde ve estetiğinde malzeme kalitesinin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. Kaligrafi sanatı uygulamasında çok değişik kalemler kullanılmaktadır. Kamıştan kalemler kullanıldığı gibi kesik uçlu ve çeşitli kalınlıklarda özel kalemler de kullanılmaktadır. Ayrıca kırtasiyelerde bulabileceğimiz kesik uçlu marker kalemler ve değişik marka/kalite/uç özelliklerine sahip özel kaligrafi yazı setleri bu sanat için en güzel malzemelerdir. Sonuç olarak, ‘’Sözün veya ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı ile resmedilmesi’’ olarak tanımlanan kaligrafi sanatı ile bizzat meşgul olmanın insana ne derece haz, mutluluk ve lezzet vereceği unutulmamalıdır.
  Kaligrafi Eğitimi
  Kaligrafi sanatını kavramada en önemli olan şey çok yazmaktır. Elbetteki çok yazmaktan kasıt, teknik şartlara ve kurallara uygun olarak daha güzeli elde etmek için yapılan çalışmalar olmalıdır. Kalem tutma ile başlayan ve stil oluşturma aşaması ile son bulan Kaligrafi Sanatı azim, istek ve sürekli yapılan pratiklerle çok kısa sürede gelişen, hiçbir zaman sonu olmayan sürekli değişen ve gelişen bir sanattır. Öğrenme aşamasında ve stil oluşturma kısmında kopyacılıktan ziyade her yazılan yazıda kişiye özgü süsleme ve estetiğin olması gerekir. Kaligrafi sanatını isteyen herkes azimli, istekli ve kararlı olmak şartı ile rahat bir şekilde öğrenebilir ve bir iyi bir öğretici konumuna gelebilir, bunun için uzman bir öğreticiye ve öğrenme sürecine ihtiyaç olduğu gibi kitapçılarda bulunan kaligrafi sanatına ait kitap veya cd’lerden de faydalanabiliriz.Bu Sanatı öğrenebilmek için birazda olsa kabiliyet sahibi olmak ve kabiliyetli olduğuna inanmak, öğrenme konusunda hırslı, kararlı olmak ve öğrenme sürecinde kaliteli ve bol malzeme kullanmak gerekir ki, yazının güzelliğinde ve estetiğinde malzeme kalitesinin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. Kaligrafi sanatı uygulamasında çok değişik kalemler kullanılmaktadır. Kamıştan kalemler kullanıldığı gibi kesik uçlu ve çeşitli kalınlıklarda özel kalemler de kullanılmaktadır. Ayrıca kırtasiyelerde bulabileceğimiz kesik uçlu marker kalemler ve değişik marka/kalite/uç özelliklerine sahip özel kaligrafi yazı setleri bu sanat için en güzel malzemelerdir. Sonuç olarak, ‘’Sözün veya ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı ile resmedilmesi’’ olarak tanımlanan kaligrafi sanatı ile bizzat meşgul olmanın insana ne derece haz, mutluluk ve lezzet vereceği unutulmamalıdır.

  DAVETİYE ÇALIŞMALARI
  Kişiye Özel Davetiye
  Düğün her çiftin ömründe bir kez yaşayacağı en önemli özel gün… Bu unutulmaz günde mutluluğunuzu paylaşmak istediğiniz dostlarınızı kaligrafi ile onurlandırın, sevdiklerinize özel davetiye yazdırın. Unutmayın dostlarınız ilk olarak davetiyenizi görecektir.

  Siz de davetiye üstü yazılarınızın daha estetik ve kişiye özel olmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz

  İmza Kaligrafi siz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda işinde uzman kaligrafi ekibi ile hizmet vermektedir.

  Davetiye Çalışmalarımız

  Masa Kartı Çalışmalarımız

  SERTİFİKA YAZIMI
  İmza Kaligrafi Merkezi katılım belgelerinize, diplomalarınıza ve sertifika belgelerinize saygınlık kazandırmaktadır. Eğer sizin için zaman çok değerli ise profesyonel kaligrafi ekibimizle hizmetinizdeyiz.

  YAZIMIZ İMZAMIZDIR..

  LOGO ÇALIŞMALARI
  Logo kişiliğinizi ya da kurumunuzu en iyi şekilde simgeleyen görsel öğedir. Siz de özel bir logonuz olsun istiyorsanız İmza Kaligrafi Merkezi profesyonel ekibi ile hizmetinizdedir.

  Çalışma alanlarımız;

  - Davetiye üstü logolar
  - Kişiye özel logolar
  - Kurumunuza özel logolar

  Logo Çalışmalarımız
  • Efendiler Dondurma
  • Esse Kuaför
  • Gözütok inşaat
  • Teknik Basım
  • Barok Şeker
  • İnci Şeker
  • Hayalperest
  • İnci Basım
  • Hocus Focus
  • Kadıköy Simitçisi
  • Karacan Yayınları
  • Nurbal Şifa Merkezi
  • Turkuaz Erkek Kuaförü.
  • Balkon Burger
  • Tuba Eralp Photography
  İletişim Formu

  HataBilgilerinizi kontrol edin!

  ADRES / TELEFON

  Merkez: İmza Kaligrafi, Serasker Cad. Osmancık Sk. No: 3 /1 Kadıköy İstanbul
  0216 330 74 04 – 0216 346 58 55

  Şube: İmza kaligrafi Bakırköy, Erşen İş Hanı No: 15/A Bakırköy – İstanbul
  0212 466 11 32 – 0212 583 98 31

  info@imzakaligrafi.com

  ToTop